Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΖΗΤΑΜΕ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΝ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ.
ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΑΝ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ.


26-03-2012
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων την Παρασκευή και Σάββατο στη ΛευκάδαΔελτίο τύπου Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Την προσεχή Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 16:00, στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.Τα θέματα της ημερήσια διάταξηςΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση για τόπο συνεδρίασης επόμενου Π.Σ.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 2ο :Αποδοχή Διαπιστωμένων οφειλών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ΕΚΕΚ ΤΑΚ ΑΕ

Εισηγητής :Ο Πρόεδρος του Π.Σ., Χρήστος Άνθης

ΘΕΜΑ 3ο : 3η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΙΝ

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο :: Έγκριση φακέλου έργου της μελέτης «Μελέτη έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ε.Ε.Λ. Πόλεως Ιθάκης»και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή

Εισηγητής :Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήριος Κουρής

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την δραστηριότητα «Επέκταση υφιστάμενου ξενοδοχείου 4**** με την επωνυμία ROBOLA BEACH ιδιοκτησίας Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις «Αφοι Κορωνάκη ΑΕ», δυναμικότητας 119 κλινών Ρόδα Καρουσάδων, θέση ροβολα της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ιωάννης Μαλακάσης

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου /δραστηριότητας « εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 149.455 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΕΤΒΕ¨Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Λιβάδι «Ρόπα» Δ.Ε. Παρελίων στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ιωάννης Μαλακάσης

ΘΕΜΑ 7ο .: Έγκριση τροποποίησης των υποέργων του έργου « Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών - τμήμα ΙΙ: ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη και Διεθνής Αποκεντρωμένη Συνεργασία

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποίησης των υποέργων του έργου» Παράκαμψη Αυλιωτών» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: .Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση ένταξης εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης λειτουργίας λιμένα «ΑΜΜΟΥ»Οθωνών προϋπολογισμού 17.600,00

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Σκούρτης Χρήστος

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση υποέργων του έργου «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη θέση Σπηλιά» της Π.Ε. Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Σκούρτης Χρήστος

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθμ. 1352/368/12-1-2012 σύμβασης για την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθμ. 64253/19097/2011/2-1-2012 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 14ο : Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 207-19/2011 απόφασης του Π.Σ. μεταφοράς μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 15ο :Θέσπιση πάγιων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2012.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 16ο : Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων 13, 14, 15, 16

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Άνθης Χρήστος

ΘΕΜΑ 17ο: Συμπλήρωση της παρ. 8 του άρθρου 39 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

Το προσεχές Σάββατο 31 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.Τα θέματα της ημερήσια διάταξηςΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση σχετικά με την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά για τους Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 2ο : «Παραχώρηση στον Δήμο Λευκάδας της εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Λευκάδας, που αφορούν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τουριστικής προβολής της Λευκάδας»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, Βερύκιος Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 3ο : Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης νέου οργανογράμματος ΥΠΠΟΤ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης με το φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου που αφορά την υλοποίηση με βάση το Ν. 3316/2005 των δύο μελετών με τίτλο «Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής» και «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 5ο : Κάλυψη εξόδων μετάβασης διακεκριμένου Κεφαλλονίτη μαθητή στη Αριζόνα των Η.Π.Α. σε κατασκήνωση αστροφυσικής.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση παλαιού εξοπλισμού ( Μπουλντόζες, αυτοκίνητα κ.λ.π.) και ορισμός επιτροπής στον Σύλλογο «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός ( Συμφερουπόλεως)»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δράσεων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης « Μελέτη και εκτέλεση διάνοιξης δασοδρόμου Γ΄ Κατηγορίας Γύμνια - Μ. Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου, Περιοχής ΠΟΡΟΥ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ευστάθιος - Σωτήρης ΚουρήςΨΗΦΙΣΜΑΤΑΨήφισμα για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Θεόδωρος ΓαλιατσάτοςΨήφισμα συμπαράστασης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κλάδος

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Διον. Μυλωνάς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣΕνημέρωση από την τουριστική έκθεση στην Αυστραλία

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Σκούρτης ΧρήστοςΕνημέρωση για οδηγίες ελέγχων αγοράς

Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, Μακρή ΑμαλίαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ

Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ
Το ποίημα

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
το κείμενο

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Άγγελος Σικελιανός ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αγιος Νικήτας ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ανακοίνωση ανάλυση απόκριες κούλουμα Αποστόλης Μαυροκέφαλος απόψεις ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΠΦΕΛΔ αρχιτεκτονική Αστεία ασφάλεια ΆυλονΣχεδιασμός αυτοκίνητο ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ αυτοπροστασία Βαλαωρίτης ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ Βιβλίο ΒΙΟΛΙ ΒΛΥΧΟ βλυχό γενεολογία ΓΕΝΙ Γένι ΓΙΑΟΥΖΟΣ γλέντι γλυκά ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ Διασκέδαση διατήρηση ντόπιων σπόρων ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ δικαιοσύνη δίκτυο ανταλλαγής σπόρων και αγαθών ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Εγκλήματα έθιμα ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ εκδόσεις ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ελληνικότητα εξυγείανση Εορταστική κουζίνα επικαιρότητα έργα ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ευζείν ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ζωγραφική ΖΩΓΡΑΦΟΣ θάλασσα ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ιατρικά θέματα πρόληψης ΙΣΤΟΡΙΑ ιστορία ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ιστοριούλες διδακτικές ΚΑΒΒΑΔΑΙΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΡΧΑΙΑ καθημερινές συνήθειες Καθημερινότητα ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ κάλαντα πρωτοχρονιάς καλλιτέχνες ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙ καïκια κερδίζοντας κινηματογράφος ΚΙΟΥΡΤΟΙ ΚΛΑΡΙΝΟ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ ΜΑΛΑΜΟΥ κοινωνία Κόλπος Βλυχού ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ κουζίνα ΚΡΗΝΕΣ ΚΡΗΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΑΔΟΠΙΤΑ Λαϊκές εκφράσεις ΛΕΛΕΓΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 1800 ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Λευκαδίτικα μαχαίρια λευκαδίτικη κουζίνα λιμάνι Οδυσσέα Λιμάνι του Οδυσσέα ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ λογοτεχνία ΜΑΔΟΥΡΗ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ μοντελισμός μουσείο ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΥΡ. μουσική μουσική παράδοση μουσικοί ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ μπουράνο μύθοι αισώπου ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Νικόλαος Δ.Καββαδάς ΝΙΚΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ντοκυμαντέρ ΝΥΔΡΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ οικονομία Ομηρική Ιθάκη ορθή διατροφή Πάλη για τα αυτονόητα ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ παράδοση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ πατριδογνωσία Πέλιτη περιβάλλον πίστη ΠΟΙΗΣΗ ποίηση πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ πολιτική αυτοπροστασία ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ πολιτιστικά ΠΟΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ποτά πριάρι ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ πρόσωπα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ-ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ σκαρί ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Σοφια Καλογεροπούλου ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ στατιστικά ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ ΣΥΒΟΤΑ σύγχρονη αρχιτεκτονική ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ σύγχρονη ιστορία ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2009 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2010 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2012 Η ΝΕΟΛΑΙΑ σύλλογος Βλυχου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΥΧΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΣΥΜΟΛ συνέντευξη ΣΥΝΘΕΤΗΣ συνταγές ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΧΙ Ταινίες τέκτονες-μασόνοι-ροταριανοί τηλεόραση ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ τοπία ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΛΗΑΡ τραγουδιστές υγεία ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΜΝΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ Φάνης Καββαδάς ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ φωτογραφίες φωτογράφοι Χειροτεχνία ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΡΕΜΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

www.vlicho.blogspot.com

www.vlicho.blogspot.com

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΒΛΥΧΟΥ

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΒΛΥΧΟΥ
κάντε κλίκ για χαρτη κόλπου